:::

โครงการเงินช่วยเหลือจัดหางานข้ามเขต กระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 190
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:49:00

สำหรับผู้ว่างงานติดต่อกันนานกว่า 3 เดือนขึ้นไป หรือผู้ว่างงานด้วยความจำยอม สามารถลงทะเบียนหางานหรือขอรับคำปรึกษาจัดหางานได้ด้วยตนเอง ณ หน่วยงานจัดหางานของรัฐฯ หากในท้องถิ่นนั้น ไม่มีตำแหน่งงานที่เหมาะสม หลังจากสอบถามความสมัครใจในการทำงานข้ามเขตของผู้หางานแล้ว ก็ให้แนะนำงานข้ามเขตให้ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้านได้ไม่เกิน 12 เดือน และค่าขนย้าย

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยงานบริการจัดหางานของรัฐฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ

Was this information helpful? Yes    No