:::

ระเบียบการให้เงินช่วยเหลือนายจ้างที่ว่าจ้างผู้อนุบาลชาวไต้หวันของกระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 114
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:48:00

เพื่อส่งเสริมให้ชาวไต้หวันทำงานภาคบริการดูแลผู้สูงวัยระยะยาว (ผู้อนุบาล) และลดการว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติ กระทรวงแรงงานจึงได้ให้เงินช่วยเหลือสำหรับนายจ้างที่มีคุณสมบัติสามารถว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติได้แต่ไม่ได้ว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติ และว่าจ้างผู้อนุบาลท้องถิ่นโดยผ่านการแนะนำของหน่วยงานจัดหางานในท้องถิ่นหรือส่วนกลางของรัฐบาล และเป็นไปตามระเบียบของรัฐบาล มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานบริการจัดหางานของรัฐฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์บริหารการดูแลผู้สูงวัยระยะยาวในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน หรือสอบถามที่หน่วยงานจัดหางานของรัฐฯ ทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์สายตรงโทรฟรี 24 ช.ม. 0800-777-888

Was this information helpful? Yes    No