:::

เงินกู้ช่วยเหลือประกอบกิจการเป็นของตนเองขนาดเล็ก กระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 128
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:48:00

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขอรับบริการแนะแนวให้คำปรึกษา ตลอดจนเข้ารับการอบรมหลักสูตรเถ้าแก่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐฯ ที่ให้บริการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ การเตรียมตัวก่อนลงทุน ช่วยให้ท่านมีความเข้าใจในทิศทางการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มทักษะความรู้และช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถขอกู้เงินเพื่อลงทุนประกอบธุรกิจของตนเองและขอรับเงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้นี้ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์โครงการฯ (http://beboss.wda.gov.tw) หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายตรงโทรฟรี 0800-092-957

Was this information helpful? Yes    No