:::

โครงการเสริมพลังจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 145
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:47:00

หากคุณกำลังว่างงาน คุณสามารถไปลงทะเบียนเป็นผู้หางานกับหน่วยงานบริการจัดหางานของรัฐ เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องแนะนำให้คุณทำงานในโครงการเสริมพลังจัดหางานกับองค์กรเอกชน

การทำงานในโครงการนี้ทุกตำแหน่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายชั่วโมงตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงานประกาศ ทำงานวันละไม่เกิน 8 ช.ม. เดือนละไม่เกิน 22 วัน

Was this information helpful? Yes    No