:::

โครงการจัดหางานสารพัดรูปแบบของกระทรวงแรงงาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 172
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:47:00

หากคุณกำลังว่างงาน สามารถลงทะเบียนคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทุกแห่ง เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องแนะนำให้เข้าร่วมทำงานในโครงการจัดหางานหลากหลายรูปแบบที่องค์กรเอกชนจัดให้มีขึ้น

โครงการนี้จะรับเจ้าหน้าที่ตามลักษณะพิเศษและความสามารถตามงานที่ต้องการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงเดือนละ 20 – 176 ช.ม.

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดูได้ที่เว็บไซต์จัดหางานไต้หวัน (http://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/List.aspx?uid=228&pid=225) หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์สายตรงโทรฟรี 0800-777-888

Was this information helpful? Yes    No