:::

ศูนย์การศึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ นครเถาหยวน (The Immigrant Center for Learning)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaoyuan City Government
ตี : 160
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:43:00

ศูนย์การศึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ นครเถาหยวน ให้บริการการศึกษาตลอดชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และครอบครัว มีทั้งหลักสูตรฝึกอาชีพ การศึกษาในครอบครัว และให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วย

Was this information helpful? Yes    No