:::

โครงการเรียนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างมีความสุข – เว็บไซต์การศึกษาสำหรับบุตร-ธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 126
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:42:00

โครงการนี้ยึดหลักการให้ความเคารพในวัฒนธรรมที่หลากหลายและความปรองดองระหว่างกลุ่มชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี วางแผนการศึกษาทุกอย่างด้วยความกระตือรือร้น เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีความรู้ด้านภาษาแม่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังประสมประสานกับอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นและโรงเรียนด้วย ให้ความช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีความสุขไปกับการเรียนภาษาแม่ของตน

Was this information helpful? Yes    No