:::

หลักสูตรรู้หนังสือจีน - กองการศึกษา นครเถาหยวน (Department of Education, Taoyuan)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaoyuan City Government
ตี : 132
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:41:00

เพื่อเสริมความรู้ภาษาจีนพื้นฐานให้คู่สมรสต่างชาติและจีนแผ่นดินใหญ่ในนครเถาหยวน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่พลเมืองไต้หวัน คู่สมรสต่างชาติและคู่สมรสจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่รู้หนังสือหรือไม่มีวุฒิการศึกษาระดับประถม ให้เรียนภาษาจีนกลางฟรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กองการศึกษา เทศบาลนครเถาหยวน

Was this information helpful? Yes    No