:::

การสอบวัดระดับความรู้สำหรับผู้ที่ศึกษาด้วยตนเอง – กองการศึกษา นครเถาหยวน (Department of Education, Taoyuan)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaoyuan City Government
ตี : 179
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:40:00

เพื่อส่งเสริมผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียน ศึกษาด้วยตนเอง จึงจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมัธยม ซึ่งจะเปิดรับสมัครเป็นประจำในเดือน ก.พ. ของทุกปี และสอบในช่วงเดือน มี.ค. ของทุกปี ส่วนวันเวลาที่แน่นอนตรวจสอบได้จากประกาศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กองการศึกษา เทศบาลนครเถาหยวน

Was this information helpful? Yes    No