:::

“ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” กองอนามัย เทศบาลนครไถจง (The Drug Abuse Prevention Center of the Taichung City Government Health Bureau) ให้บริการโทรศัพท์สายตรงฟรี 24 ช.ม.ให้คำปรึกษาเลิกยาเสพติด.

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaichung City Government
ตี : 848
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:38:00

0800-770885 โทรศัพท์สายตรงฟรี 24 ช.ม.ให้บริการคำปรึกษาเลิกยาเสพติด มีเจ้าหน้าที่บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้โทษ

Was this information helpful? Yes    No