:::

ระบบภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินรวมเป็นภาษีเดียว เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Finance
ตี : 148
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:37:00

ระบบภาษีโรงเรือนและที่ดินรวมเป็นภาษีเดียวเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลจะต้องแจ้งต่อกรมสรรพากรภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดหรือไม่ได้แจ้งไว้ในรายการภาษีเงินได้ จะมีโทษปรับเท่ากับ 1 เท่าของจำนวนเงินภาษีที่มิได้แจ้งชำระ

Was this information helpful? Yes    No