:::

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จังหวัดเจียอี้ (Service Center for New Immigration Families, Chiayi County)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลChiayi City Government
ตี : 129
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:32:00

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จังหวัดเจียอี้ (Service Center for New Immigration Families, Chiayi County) ได้ก้าวไปให้ทันกับโลก 3c จึงได้เพิ่ม QR code เว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อนๆ สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code เพื่อหาข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของศูนย์ได้อย่างรวดเร็ว

Was this information helpful? Yes    No