:::

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (National Palace Museum)มีบริการแผ่นพับแนะนำการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาคภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) ขอเชิญใช้บริการอย่างเต็มที่ครับ!

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNational Palace Museum
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (National Palace Museum)มีบริการแผ่นพับแนะนำการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาคภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) ขอเชิญใช้บริการอย่างเต็มที่ครับ!
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (National Palace Museum)มีบริการแผ่นพับแนะนำการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาคภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) ขอเชิญใช้บริการอย่างเต็มที่ครับ!
ตี : 255
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:26:00

แผ่นพับแนะนำพิพิธภัณฑ์ฯ ฉบับภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังเอกสารแนบ

Was this information helpful? Yes    No