:::

ระเบียบควรรู้เกี่ยวกับการจัดทำหมายเลขประจำตัวของชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในไต้หวัน และการให้บริการยื่นคำร้องทางอินเทอร์เน็ต

ฉลาก
ที่ตั้ง
ระเบียบควรรู้เกี่ยวกับการจัดทำหมายเลขประจำตัวของชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในไต้หวัน และการให้บริการยื่นคำร้องทางอินเทอร์เน็ต
ระเบียบควรรู้เกี่ยวกับการจัดทำหมายเลขประจำตัวของชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในไต้หวัน และการให้บริการยื่นคำร้องทางอินเทอร์เน็ต
ตี : 199
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:20:00

“หมายเลขประจำตัว” ของบุคคลที่ลงทะเบียนใน สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) จะมีคนละหนึ่งเลขหมาย และใช้ตลอดชีพ

เว็บไซต์:
ระเบียบควรรู้เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอหมายเลขประจำตัวชาวต่างชาติในไต้หวัน

บริการยื่นคำร้องขอเลขหมายประจำตัวชาวต่างชาติในไต้หวันทางอินเทอร์เน็ต

Was this information helpful? Yes    No