:::

ในการยื่นแบบรายการภาษีมรดกและภาษีการรับให้โดยเสน่หา สามารถใช้บัตรบุคคลธรรมดาของผู้ดำเนินการแทนยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Finance
ในการยื่นแบบรายการภาษีมรดกและภาษีการรับให้โดยเสน่หา สามารถใช้บัตรบุคคลธรรมดาของผู้ดำเนินการแทนยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้
ในการยื่นแบบรายการภาษีมรดกและภาษีการรับให้โดยเสน่หา สามารถใช้บัตรบุคคลธรรมดาของผู้ดำเนินการแทนยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้
ตี : 206
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:17:00

เพื่ออำนวยความสะดวกให้การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมีความหลากหลาย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน กระทรวงการคลังได้ขยายกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมรดกและภาษีการให้โดยเสน่หาทางอินเทอร์เน็ตให้กว้างขึ้น ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นแบบรายการภาษีมรดกและภาษีการรับให้โดยเสน่หาแทนนั้น ผู้รับมอบอำนาจสามารถใช้บัตรบุคคลธรรมดาของตนในการยื่นแบบได้

Was this information helpful? Yes    No