:::

นิทรรศการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กรุงไทเป

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
นิทรรศการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กรุงไทเป
นิทรรศการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กรุงไทเป
ตี : 129
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:03:00

วันที่จัดแสดง: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือน มิ.ย. 2560
เวลาที่จัดแสดง: 8.30-17.30 น.
สถานที่จัดแสดง: ชั้น 3 เลขที่ 439 ถ.จงเจิ้ง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป (สำนักงานทะเบียราษฎร์ เขตซื่อหลิน กรุงไทเป) (Household Registration, Shilin District, Taipei City)

Was this information helpful? Yes    No