:::

“โครงการอบรมและทุนการศึกษาแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร-ธิดา ประจำปีการศึกษา 2559” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (National Immigration Agency) ไต้หวัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป

ฉลาก
ที่ตั้ง
“โครงการอบรมและทุนการศึกษาแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร-ธิดา ประจำปีการศึกษา 2559” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (National Immigration Agency) ไต้หวัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป
“โครงการอบรมและทุนการศึกษาแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร-ธิดา ประจำปีการศึกษา 2559” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (National Immigration Agency) ไต้หวัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2560 เป็นต้นไป
ตี : 314
วันที่ : 2017/1/23
อัปเดต : 2017/1/23 上午 11:02:00

โครงการนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. – 10 มี.ค. 2560 ยินดีต้อนรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร-ธิดาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ตามระเบียบและวันเวลาในการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของโครงการฯ (https://sp.immigration.gov.tw) และส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (National Immigration Agency) ไต้หวัน (กองงานผู้ย้ายถิ่นฐาน เลขที่ 15 ถ.กวางโจว กรุงไทเป 100)

Was this information helpful? Yes    No