:::

Hội ngộ ngày hè‧Hoa ~ Hội thảo trải nghiệm mỹ thuật

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuHsinchu City Government
Hội ngộ ngày hè‧Hoa ~ Hội thảo trải nghiệm mỹ thuật
Hội ngộ ngày hè‧Hoa ~ Hội thảo trải nghiệm mỹ thuật
Lượt : 144
Ngày : 2016/12/28
Cập nhật : 2016/12/28 下午 03:52:00

Hiệp hội thiết kế hoa nghệ thuật thành phố Tân Trúc kết hợp với các đoàn thể Tân di dân và hôn phối nước ngoài, thông qua hoạt động tìm hiểu thực vật và nghệ thuật hoa để rèn luyện đức tính tỉ mỉ và kiên trì, đồng thời cũng đem lại cảm giác mãn nguyện, cải thiện sức khỏe thể chất, tâm lý và tâm linh, đưa cái đẹp của nghệ thuật hoa vào trong cuộc sống hàng ngày, ngắm hoa cho lòng thư thái.
Xin mời vào trang國立新竹生活美學館網站(Bảo tàng nghệ thuật đời sống Tân Trúc) để xem chi tiết về thời gian tổ chức và chủ đề hội thảo.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không