:::

Sàng lọc phát triển ở trẻ em

nhãn
vị trí
Lượt : 140
Ngày : 2016/12/28
Cập nhật : 2016/12/28 下午 03:44:00

Sớm chú ý đến thời kì phát triển quan trọng của trẻ ở độ 0-6 tuổi, để sớm phát hiện vấn đề và có cách xử lý phù hợp, thì mức độ ảnh hưởng sẽ giảm nhẹ rất nhiều, thậm chí còn có thể tiến bộ vượt trên phạm vi bình thường, điều này là rất có ích cho cuộc sống, việc học tập và thích ứng xã hội trong tương lai của trẻ. Để biết thêm chi tiết về nguồn thông tin điều trị giáo dục sớm cho trẻ, xin mời vào “Chuyên mục điều trị sớm” tại Bảo tàng sức khỏe qua trang web của thành phố Cơ Long.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không