:::

Chính quyền thành phố Đài Nam tổ chức đào tạo nghề năm 2016 cho người thất nghiệp

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 147
Ngày : 2016/12/28
Cập nhật : 2016/12/28 下午 03:42:00

Về công tác tuyển sinh đào tạo nghề năm 2016 cho người thất nghiệp, nội dung thông báo tuyển sinh cụ thể hãy vào trang (Trung tâm đào tạo nghề và dịch vụ việc làm Cục Lao động thành phố Đài Nam).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không