:::

Trường đại học online dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - Học thôi, chờ gì nữa! GO!

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Economic Affairs
Lượt : 151
Ngày : 2016/12/28
Cập nhật : 2016/12/28 下午 03:41:00

Có người nói: những điều chúng ta học được trong nhà trường,
chỉ đủ để chúng ta sử dụng trong vài năm đầu ra xã hội,
chứ trong thời đại công nghệ này,
thì phải không ngừng học hỏi để không bị đào thải và mất khả năng cạnh tranh!
Vì vậy mới có sự ra đời của Trường đại học online dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ~

Ngoài ra, Trường đại học online dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ còn có 6 Học viện lớn bao gồm: Tài chính, Tổng hợp, Dữ liệu, Marketing, Nhân sự, Bồi dưỡng lập nghiệp, với gần 700 khóa học dành cho học viên lựa chọn!
Vì vậy, học thôi chờ gì nữa! GO!
http://www.smelearning.org.tw/

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không