:::

【Chính phủ thành phố Đài Bắc】 Phòng dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc (Taipei City Employment Services Office) có cung cấp dịch vụ tư vấn việc làm và các dịch vụ liên quan, hãy liên hệ nếu cần!

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaipei City Government
Lượt : 182
Ngày : 2016/12/28
Cập nhật : 2016/12/28 下午 03:38:00

Cung cấp các hạng mục phục vụ cho Tân di dân muốn tìm việc làm, bao gồm: tư vấn đơn giản về tìm việc làm, tư vấn dạy nghề, dịch vụ việc làm, thu xếp tham gia lớp học tìm việc (lập nghiệp), giới thiệu đào tạo nghề, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các trường hợp cá thể, v.v…, nhằm giúp Tân di dân mau chóng tìm được việc làm. Các bạn Tân di dân cũng có thể lên trang mạng Ngân hàng việc làm Đài Bắc để tra cứu.

Phòng dịch vụ việc làm TP Đài Bắc: http://eso.gov.taipei/ct.asp?xItem=69319&ctNode=6791&mp=116041
Ngân hàng việc làm Đài Bắc: https://www.okwork.taipei/

Hôn phối nước ngoài xin liên hệ: 02-25972222 máy lẻ 712陳小姐 (cô Trần)
Hôn phối Trung Quốc xin liên hệ: 02-25972222 máy lẻ 781楊小姐 (cô Dương)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không