:::

Cục thuế thành phốCao Hùng thuộc Bộ Tài chính biên soạn giáo trình Khái niệm cơ bản về thuế bằng song ngữ tiếng Trung và Việt, hoan nghênh các bạn Tân di dân và người dân tải về tham khảo!

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Finance
Cục thuế thành phốCao Hùng thuộc Bộ Tài chính biên soạn giáo trình Khái niệm cơ bản về thuế bằng song ngữ tiếng Trung và Việt, hoan nghênh các bạn Tân di dân và người dân tải về tham khảo!
Cục thuế thành phốCao Hùng thuộc Bộ Tài chính biên soạn giáo trình Khái niệm cơ bản về thuế bằng song ngữ tiếng Trung và Việt, hoan nghênh các bạn Tân di dân và người dân tải về tham khảo!
Lượt : 145
Ngày : 2016/12/28
Cập nhật : 2018/3/20 下午 02:31:00

Cục thuế thành phố Cao Hùng thuộc Bộ Tài chính (National Taxation Bureau of Kaohsiung, Ministry of Finance) đã cùng Cục Xã hội chính phủ thành phố Cao Hùng, Phòng thuế thành phố Cao Hùng và Trung tâm phục vụ gia đình Tân di dân thành phố Cao Hùng, tổ chức “Hội thảo về khái niệm thuế cơ bản” và Tuyên truyền phúc lợi xã hội. Các dữ liệu liên quan của hội thảo đã được đăng tải lên trang website của Cục thuế (http://www.ntbk.gov.tw)/ học bổng hay khen thưởng , hoan nghênh tải về sử dụng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không