:::

Du Học sinh nước ngoài nhập học tại thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 141
Ngày : 2016/12/28
Cập nhật : 2016/12/28 下午 03:36:00

Về phương thức nhập học đối với du học sinh nước ngoài ở thành phố Cao Hùng, mời lên trang web (lên mạng) để xem chi tiết.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không