:::

Khi làm các thủ tục về thuế không cần nộp trích lục hộ tịch, trích lục thửa đất

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Finance
Khi làm các thủ tục về thuế không cần nộp trích lục hộ tịch, trích lục thửa đất
Khi làm các thủ tục về thuế không cần nộp trích lục hộ tịch, trích lục thửa đất
Lượt : 678
Ngày : 2016/12/28
Cập nhật : 2016/12/28 下午 03:31:00

Để hưởng ứng chính sách của chính phủ về giảm in trích lục hộ tịch, trích lục thửa đất, Tân di dân khi đến Cục Thuế để làm các thủ tục về thuế sẽ không cần nộp trích lục hộ tịch, trích lục thửa đất.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không