:::

“โครงการสานฝันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร-ธิดา รุ่นที่ 3” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย (National Immigration Agency, Ministry of the Interior) เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว

ฉลาก
ที่ตั้ง
“โครงการสานฝันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร-ธิดา รุ่นที่ 3” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย (National Immigration Agency, Ministry of the Interior) เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว
“โครงการสานฝันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร-ธิดา รุ่นที่ 3” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย (National Immigration Agency, Ministry of the Interior) เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว
ตี : 156
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:58:00

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร-ธิดาสานฝันให้เป็นจริง และบันทึก แบ่งปันความประทับใจที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระบวนการสานฝันให้เป็นจริงของพวกเขา แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่มีต่อสังคมและการอุทิศตนให้แก่ครอบครัว ขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร-ธิดาให้มากขึ้น เสริมและหล่อเลี้ยงการให้เคารพต่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วยรูปแบบที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา ให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการดูแลและแนะแนวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พ.ย. ถึงวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค.2559 จึงขอเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตร-ธิดาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครทางเว็บไซต์ภายในวันและเวลาดังกล่าว (https://goo.gl/T5PvMD) แล้วส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังกองกิจการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (National Immigration Agency, Ministry of the Interior)

Was this information helpful? Yes    No