:::

หลักสูตรฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษาจีนโพ้นทะเล ขอเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แนะนำญาติมิตรในต่างประเทศมาศึกษาต่อในไต้หวัน

ฉลาก
ที่ตั้ง
หลักสูตรฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษาจีนโพ้นทะเล ขอเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แนะนำญาติมิตรในต่างประเทศมาศึกษาต่อในไต้หวัน
หลักสูตรฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษาจีนโพ้นทะเล ขอเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แนะนำญาติมิตรในต่างประเทศมาศึกษาต่อในไต้หวัน
ตี : 267
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:56:00

คณะกรรมการกิจการจีนโพ้นทะเลของไต้หวัน (Overseas Community Affairs Council)เปิดหลักสูตรฝึกอาชีพให้แก่ชาวจีนโพ้นทะเล เป็นหลักสูตรที่นำไปใช้ได้จริง และได้รับคำชมมากมาย จึงได้ขยายการอบรม ยินดีต้อนรับผู้มีคุณสมบัติที่เป็นนักศึกษาจีนโพ้นทะเลมารับการฝึกอบรมในไต้หวัน โดยใช้รูปแบบฝึกอบรมไปพร้อมๆ กับการทำงานไปด้วย ซึ่งในช่วงระหว่างการอบรมจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน เงินกู้เพื่อการศึกษา เงินช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษายากจน ยินดีต้อนรับญาติมิตรในต่างประเทศของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาสร้างฝันให้เป็นจริงที่ไต้หวัน สำหรับคุณสมบัติและวิธีการสมัคร รวมทั้งการฝึกอบรม ตลอดจนการขอเงินช่วยเหลือต่างๆ และอนาคตหลังจบการฝึกอบม กรุณาดูได้จากข้อแนะนำเพิ่มเติม (ดังเอกสารแนบ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์บริการนักศึกษาจีนโพ้นทะเล
http://ocs.ocac.net/

Was this information helpful? Yes    No