:::

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและข้อควรระวังในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในไต้หวัน (รวมภาษาอังกฤษ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและข้อควรระวังในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในไต้หวัน (รวมภาษาอังกฤษ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและข้อควรระวังในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในไต้หวัน (รวมภาษาอังกฤษ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา)
ตี : 1004
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:56:00

เนื่องจากมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่โอนเข้าถือสัญชาติไต้หวันมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นเพื่อประสัมพันธ์ขั้นตอนและข้อควรระวังเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งกลางไต้หวัน (Central Election Commission) จึงได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา รวม 6 ภาษา จัดพิมพ์ลงในคอลัมน์ “ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ของเว็บไซต์คณะกรรมการการเลือกตั้งกลางไต้หวัน เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความเข้าใจต่อการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น
★แผ่นพับ 6 ภาษา: สามารถเรียกอ่านได้ที่คอลัมน์ “ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ในเว็บไซต์คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง (Central Election Commission) (คลิกที่นี่)

Was this information helpful? Yes    No