:::

คอลัมน์พิเศษผลงานประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ ช่วงปิดภาคฤดูหนาวตาม “โครงการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559”

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 124
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:50:00

Was this information helpful? Yes    No