:::

บริเวณโดยรอบโรงเรียนประถมฯ มัธยมฯ และอาชีวศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
บริเวณโดยรอบโรงเรียนประถมฯ มัธยมฯ และอาชีวศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่
บริเวณโดยรอบโรงเรียนประถมฯ มัธยมฯ และอาชีวศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่
ตี : 690
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2018/3/20 下午 02:54:00

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559 เป็นต้นมา บริเวณหน้าประตูโรงเรียนและเขตรับ-ส่งนักเรียน ตลอดจนทางเท้าบริเวณโดยรอบของโรงเรียนประถมฯ มัธยมฯ และอาชีวศึกษาในนครนิวไทเป(ซินเป่ยซื่อ)เป็นเขตปลอดบุหรี่ ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันพิษภัยจากบุหรี่ มาตรา 15 วรรค 1 ข้อ 13 มีโทษปรับ 2,000-10,000 เหรียญไต้หวัน

Was this information helpful? Yes    No