:::

โครงการ “ช่วยคุณตั้งครรภ์อย่างมีความสุข” เทศบาลนครไทเป (Taipei City Government)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
ตี : 165
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:43:00

กองสาธารณสุข เทศบาลนครไทเป (Department of Health, Taipei City Government) ให้สวัสดิการสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เป็นคู่สมรสของบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในนครไทเป ในการตรวจสุขภาพหลังแต่งงานก่อนตั้งครรภ์และตรวจคัดกรองโรคดาวน์ซินโดรมขณะตั้งครรภ์ เพียงนำหลักฐานใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่(ใบกาม่า)และบัตรประชาชนไต้หวันของคู่สมรสมายื่นขอรับการตรวจได้ที่สถานพยาบาลคู่สัญญาของกองสาธารณสุข เทศบาลนครไทเป ทุกแห่ง
•ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการช่วยคุณตั้งครรภ์อย่างมีความสุขของกองสาธารณสุขนครไทเป

Was this information helpful? Yes    No