:::

กรมสรรพากรนครเกาสง กระทรวงการคลัง (National Taxation Bureau of Kaohsiung -NTBK, Ministry of Finance) ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านภาษีเป็นภาษาจีนและภาษาเวียดนาม ขอเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีความสนใจดาวน์โหลดไว้ใช้งาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Finance
กรมสรรพากรนครเกาสง กระทรวงการคลัง (National Taxation Bureau of Kaohsiung -NTBK, Ministry of Finance) ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านภาษีเป็นภาษาจีนและภาษาเวียดนาม ขอเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีความสนใจดาวน์โหลดไว้ใช้งาน
กรมสรรพากรนครเกาสง กระทรวงการคลัง (National Taxation Bureau of Kaohsiung -NTBK, Ministry of Finance) ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านภาษีเป็นภาษาจีนและภาษาเวียดนาม ขอเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีความสนใจดาวน์โหลดไว้ใช้งาน
ตี : 137
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2018/3/20 下午 02:31:00

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมสรรพากรนครเกาสง กระทรวงการคลัง (NTBK) ร่วมกับกองสังคม (Social Affairs Bureau of Kaohsiung City Government) สำนักงานสรรพากร (Revenue Service Office) และศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นครเกาสง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านสวัสดิการสังคมและ “อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษี” ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้จาก คอลัมน์อบรม ในหน้าแรกของเว็บไซต์ NTBK http://www.ntbk.gov.tw)

Was this information helpful? Yes    No