:::

ระเบียบว่าด้วยการรับรองวุฒิการศึกษาในต่างประเทศของโรงเรียนมัธยมปลาย

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 149
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:36:00

ผู้ยื่นขอรับรองวุฒิการศึกษาจะต้องแนบสำเนาหลักฐานการศึกษาในต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานกงสุลไต้หวันในต่างประเทศ และสำเนาผลการเรียนที่ผ่านมา ยื่นขอรับรองวุฒิการศึกษาต่างประเทศได้ที่โรงเรียนระดับมัธยมปลาย

Was this information helpful? Yes    No