:::

วิธีการทดสอบเพื่อขอเข้าถือสัญชาติไต้หวันของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จังหวัดผิงตง(Pingtung County Government)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลPingtung County Government
ตี : 178
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:33:00

ข่าวสารเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อขอเข้าถือสัญชาติไต้หวันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่: ประกอบไปด้วยแบบฟอร์มการสมัครและตัวอย่างข้อสอบ รวมทั้งวิธีการทดสอบเพื่อขอถือสัญชาติไต้หวันของจังหวัดผิงตง (Pingtung County Government )
ข่าวสารดังกล่าวข้างต้นเรียกอ่านหรือดาวน์โหลดได้ที่ หัวข้อหลัก-เกี่ยวกับสัญชาติ ในหน้าแรกของเว็บไซต์ กองการปกครองจังหวัดผิงตง (Department of Civil Affairs, Pingtung County Government)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ กองการปกครอง เทศบาลจังหวัดผิงตง (Household Administration Section, Department of Civil Affairs, Pingtung County Government)
โทรศัพท์ 08-7320415 ต่อ 3126

Was this information helpful? Yes    No