:::

ตารางแสดงขั้นตอนการยื่นขอสัญชาติไต้หวันและขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่แต่งงานกับชาวไต้หวัน(รวมฉบับภาษาต่างประเทศ) ของจังหวัดผิงตง (Pingtung County Government)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลPingtung County Government
ตี : 203
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:33:00

เพื่อช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อกฎระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถือสัญชาติไต้หวันและการยื่นขอมีสัญชาติพร้อมการแจ้งจดทะเบียนขอมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของชาวต่างชาติที่แต่งงานกับชาวไต้หวัน จึงได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ(รวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการถือสัญชาติไต้หวันและขั้นตอนการขอเข้าถือสัญชาติกับการขอมีชื่อในทะเบียนบ้าน) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ คู่สมรส และครอบครัว

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ หัวข้อหลัก – เกี่ยวกับสัญชาติ – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่หน้าแรกของเว็บไซต์กองการปกครองเทศบาลจังหวัดผิงตง (Department of Civil Affairs, Pingtung County Government) แล้วคลิกไปที่ กฎหมายสัญชาติ

Was this information helpful? Yes    No