:::

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีความสุขสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 2559

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Library
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีความสุขสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 2559
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีความสุขสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 2559
ตี : 149
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 11:27:00

เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยและความสามารถในการอ่านของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และลูกหลาน จึงได้ขยายการให้บริการการอ่านสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พาลูกๆ มาใช้บริการของห้องสมุด เพื่อให้กิจกรรมการอ่านซึมซับเข้าสู่ทุกครอบครัว

ข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุดนครนิวไทเป (New Taipei City Library) (http://www.library.ntpc.gov.tw) หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 2953-7868 ต่อ 8005

Was this information helpful? Yes    No