:::

“เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ กรุงไทเป” (Taipei e-Campus) ให้บริการสอนภาษาเวียดนาม “ยิ่งพูดยิ่งเก่ง” ยินดีต้อนรับทุกท่าน!

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaipei City Government
“เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ กรุงไทเป” (Taipei e-Campus) ให้บริการสอนภาษาเวียดนาม “ยิ่งพูดยิ่งเก่ง” ยินดีต้อนรับทุกท่าน!
“เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ กรุงไทเป” (Taipei e-Campus) ให้บริการสอนภาษาเวียดนาม “ยิ่งพูดยิ่งเก่ง” ยินดีต้อนรับทุกท่าน!
ตี : 215
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 10:59:00

เพื่อเผยแพร่การศึกษาวัฒนธรรมอันหลากหลาย ส่งเสริมความปรองดองของสังคมพหุนิยม สำนักฝึกอบรมข้าราชการเทศบาลกรุงไทเป (Department of Civil Servant Development, Taipei City Government) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ CTS เปิดหลักสูตรการสอนภาษาเวียดนาม “ยิ่งพูดยิ่งเก่ง” 6 หลักสูตร ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2559 ทางเว็บไซต์ http://elearning.taipei ยินดีต้อนรับทุกท่าน!

Was this information helpful? Yes    No