:::

กองทะเบียนราษฎร์ทุกแห่งในจังหวัดซินจู๋ (Hsinchu County Government) ให้บริการจัดการ “ทดสอบเพื่อขอเข้าถือสัญชาติไต้หวัน” ได้ตลอดเวลา

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลHsin-Chu County Government
กองทะเบียนราษฎร์ทุกแห่งในจังหวัดซินจู๋ (Hsinchu County Government) ให้บริการจัดการ “ทดสอบเพื่อขอเข้าถือสัญชาติไต้หวัน” ได้ตลอดเวลา
กองทะเบียนราษฎร์ทุกแห่งในจังหวัดซินจู๋ (Hsinchu County Government) ให้บริการจัดการ “ทดสอบเพื่อขอเข้าถือสัญชาติไต้หวัน” ได้ตลอดเวลา
ตี : 132
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 10:57:00

1. คุณสมบัติผู้สมัครสอบ : เป็นชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในไต้หวันหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรที่ยังมีอายุอยู่

2. การสมัครสอบ : ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวร รูปถ่าย 1 ใบ ค่าธรรมเนียม 500 เหรียญไต้หวัน

3. กำหนดเวลาสอบ : เวลาราชการ 9.00-15.00 น.
4. สถานที่สอบ : ห้องประชุมกองทะเบียนราษฎร์อำเภอทุกแห่งในเขตจังหวัดซินจู๋
ข้อมูลอื่นๆ ของสำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอต่างๆ ของจังหวัดซินจู๋ดูได้ที่ http://www.hsinchu.gov.tw

Was this information helpful? Yes    No