:::

พี่น้องนานาชาติอาเซียนเขตผิงตง-วารสารนานาชาติ “คุณไม่เดียวดาย”

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลPingtung County Government
ตี : 133
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 10:54:00

มีเนื้อหาครอบคลุมข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เช่น ข่าวสารจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องน่ารู้ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ติดตามอ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ที่เว็บไซต์เทศบาลจังหวัดผิงตง (Pingtung County Government) ภาษาจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม

Was this information helpful? Yes    No