:::

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสซิกา

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสซิกา
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสซิกา
ตี : 109
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 10:40:00

ข้อควรระวังขณะท่องเที่ยวในเขตระบาดโรคไวรัสซิกา
1.เมื่อเดินทางกลับจากเขตระบาดโรคไวรัสซิกา จะต้องติดตามอาการด้วยตนเองอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หากพบอาการที่น่าสงสัย ควรพบแพทย์โดยทันที และเล่าประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย
2.ชายที่เพิ่งเดินทางกลับจากเขตระบาดโรคไวรัสซิกา หากไม่มีอาการใดๆ ในช่วง 8 สัปดาห์ หลังเดินทางกลับไต้หวันแล้ว จะต้องใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ หากคู่รักตั้งครรภ์ ก็จะต้องใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพัน์จนกว่าคู่รักจะคลอด
3.สตรีที่กลับจากเขตระบาดโรคไวรัสซิกา หากไม่มีอาการที่น่าสงสัยใดๆ ก็ขอแนะนำให้เลื่อนการตั้งครรภ์ออกไปอย่างน้อย 8 สัปดาห์ นับจากวันที่เดินทางกลับถึงไต้หวัน


ติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ล่าสุดการระบาดของโรคในต่างประเทศและเสนอข้อแนะนำในการเดินทางได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค

Was this information helpful? Yes    No