:::

การตรวจคัดกรองพัฒนาการในเด็กเล็ก

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 205
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 10:35:00

การให้ความสนใจพัฒนาการเด็กแต่เนิ่นๆ ในวัย 0-6 ปี พบปัญหาแต่เริ่มแรก ก็จะสามารถให้การดูแลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้อุปสรรคของการพัฒนาลดความรุนแรงลงได้ หรือช่วยให้กลับสู่พัฒนาการที่เป็นปกติได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเจริญเติบโต การเรียนรู้และการปรับตัวในสังคมของเด็กในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาพัฒนาการเด็กเล็กดูได้จากคอลัมน์ “การรักษาแต่แรกเริ่ม”ในเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ของกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองจีหลง(Keelung City Health Bureau) (http://chmuseum.klchb.gov.tw/web_EARLY/default.aspx)

Was this information helpful? Yes    No