:::

กองสังคมสงเคราะห์เทศบาลนครนิวไทเปให้บริการแนะแนวการเลี้ยงดูแลทารก ขอเชิญใช้บริการได้

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
ตี : 129
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2018/9/11 下午 05:06:00

ฝ่ายฝากดูแลเด็กเล็ก กองสังคมสงเคราะห์เทศบาลนครนิวไทเป (Social Welfare Department, New Taipei City Government) ให้บริการคำแนะนำการเลี้ยงดูแลทารกแก่ครอบครัวที่มีทารกและเด็กในวัย 0-6 ปี ที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่จริงในนครนิวไทเป โดยเดินทางไปให้คำแนะนำและสาธิตเทคนิคการดูแลเด็กเช่นการอาบน้ำทารก การให้นมและอาหาร การปรุงอาหารเด็กและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิกเป็นต้น ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อื่นๆ ในการดูแลเด็กและเทคนิคการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกถึงที่บ้าน สนใจโทรศัพท์สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 1999 (เฉพาะโทรศัพท์ในเขตนครนิวไทเป) หรือ (02) 29603456 ต่อ 3679

Was this information helpful? Yes    No