:::

การยื่นเรื่องขอตรวจสอบภาษีไม่จำเป็นต้องแนบสำนาทะบียนบ้านและสำเนาโฉนดที่ดิน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of Finance
การยื่นเรื่องขอตรวจสอบภาษีไม่จำเป็นต้องแนบสำนาทะบียนบ้านและสำเนาโฉนดที่ดิน
การยื่นเรื่องขอตรวจสอบภาษีไม่จำเป็นต้องแนบสำนาทะบียนบ้านและสำเนาโฉนดที่ดิน
ตี : 851
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 10:31:00

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดปริมาณสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาโฉนดที่ดินของรัฐบาล การยื่นเรื่องทุกอย่างต่อกรมสรรพากรของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้งดเว้นการแนบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาโฉนดที่ดิน

Was this information helpful? Yes    No