:::

การเพิ่มพูนทักษะและการจ้างงานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จังหวัดผิงตง (Pingtung County Government)

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลPingtung County Government
การเพิ่มพูนทักษะและการจ้างงานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จังหวัดผิงตง (Pingtung County Government)
การเพิ่มพูนทักษะและการจ้างงานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จังหวัดผิงตง (Pingtung County Government)
ตี : 177
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 10:26:00

เทศบาลจังหวัดผิงตง (Pingtung County Government) ได้ให้บริการปรึกษาจัดหางานที่สอดคล้องกับลักษณะพิเศษของแต่ละท้องที่ แต่ละภาคการผลิต และความต้องการของผู้หางานที่แตกต่างกัน โดยให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การฝึกฝีมือแรงงาน รวมทั้งหาตำแหน่งงาน แนะนำงาน และเปิดหลักสูตรอบรมส่งเสริมการมีงานทำ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองแรงงานเทศบาลจังหวัดผิงตง(Department of Labor Affairs, Pingtung County Government) และขอให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

Was this information helpful? Yes    No