:::

สถานีอนามัยประจำอำเภอทุกแห่งในจังหวัดหนานโถว ( Nantou County) ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNantou County Government
สถานีอนามัยประจำอำเภอทุกแห่งในจังหวัดหนานโถว ( Nantou County) ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
สถานีอนามัยประจำอำเภอทุกแห่งในจังหวัดหนานโถว ( Nantou County) ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
ตี : 290
วันที่ : 2016/12/28
อัปเดต : 2016/12/28 上午 10:22:00

ผู้คนยุคใหม่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ทำให้มีแรงกดดันทางจิตค่อนข้างสูง และเมื่อเก็บกดมานาน จนไม่สามารถระบายออกมาได้ หากอาการเบาก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และการทำงาน หากอาการหนักก็อาจป่วยเป็นโรคประสาทได้ (เช่น โรคซึมเศร้า หรือโรคจิตเป็นต้น) ทั้งนี้ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชน กองอนามัยประจำอำเภอต่างๆ ในจังหวัดหนานโถว (Public Health Bureau, Nantou County Government) ได้ให้บริการปรึกษาปัญหาทางจิต โดยให้บริการรับปรึกษาระบายความคับข้องใจ การปรับตัวกับแรงกดดัน และความว้าวุ่นใจจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้คำปรึกษาเพื่อลดแรงกดดัน และช่วยเหลือให้ผ่านพ้นภาวะเหล่านี้ไปได้ด้วยดี
การให้บริการปรึกษาปัญหาทางจิตนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยต้องนัดหมายล่วงหน้า สามารถติดต่อสอบถามและนัดหมายเวลาเพื่อขอคำปรึกษาได้ที่กองอนามัยจังหวัดหนานโถว (Public Health Bureau, Nantou County Government) และสถานีอนามัยประจำอำเภอทุกแห่งได้ในเวลาราชการ (ดังตารางแนบ)

Was this information helpful? Yes    No