:::

វីដេអូឯកសារស្តីពីផែនការវគ្គទី២នៃធ្វើការដំណើរនៃការបង្កើតក្តីស្រមៃសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងកូនចៅរបស់ពួកគេ (ខ្នាតខ្លី)

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 201
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 下午 03:34:00

Was this information helpful? Yes    No