:::

វីដេអូឯកសារស្តីពីផែនការវគ្គទី១នៃការធ្វើដំណើរនៃការបង្កើតក្តីស្រមៃសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងកូនចៅរបស់ពួកគេ (ខ្នាតរយៈពេល៣នាទី)

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 259
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 下午 03:28:00


Was this information helpful? Yes    No