:::

វីដេអូអប់រំពីកម្លាំងថ្មីនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ (ជាភាសាកូរ៉េ)

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 226
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 下午 03:21:00

Was this information helpful? Yes    No