:::

វីដេអូអប់រំពីកម្លាំងថ្មីនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ (ជាភាសាភូមា)

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 224
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 下午 03:20:00

Was this information helpful? Yes    No