:::

【ការិយាល័យសេវាកម្មការងារនៃក្រុងតៃប៉ិ 】ផ្តល់នូវសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដូចជាព័ត៌មានពីការងារជាដើម សូមធ្វើការប្រើប្រាស់អោយបានច្រើន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
ចុចមើល : 182
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 下午 02:33:00

ដោយផ្តោតលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានឆន្ទះក្នុងការធ្វើការ ដោយ ផ្តល់នូវព័ត៌មានងាយៗក្នុងការរកការងារធ្វើ ព័ត៌មានបណ្តុះបណ្តាលពីជំនាញការងារ សេវាកម្មស្វែងរកការងារ ចាត់ចែងអោយចូលរៀនថ្នាក់សិក្សាស្វែងរកការងារ (បង្កើតមុខរបរ) ផ្តល់ការណែនាំពីការបណ្តុះ បណ្តាលពីការងារ ផ្តល់អោយនូវសេវាកម្មការងារដូចជាសេវាកម្មគ្រប់
គ្រងលើករណីជាដើម ដោយជួយរកការងារអោយបានឆាប់ បងប្អូនជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏អាចចូលទៅពិនិត្យមើលព័ត៌មានតាមរយៈ គេហទំព័រធានាធនធានមនុស្សនៃក្រុងតៃប៉ិ។

ការិយាល័យសេវាកម្មការងារនៃក្រុងតៃប៉ិ៖ http://eso.gov.taipei/ct.asp?xItem=69319&ctNode=6791&mp=116041

ធនាគារធនធានមនុស្សក្រុងតៃប៉ិ៖ https://www.okwork.taipei/

ចំពោះប្តីប្រពន្ធជនបរទេសសូមទាក់ទង៖ កញ្ញាឈិន តាមរយៈលេខ
ទូរព្ទ 02-25972222 ខ្សែបំបែក 712

ចំពោះប្តីប្រពន្ធជនជាតិចិនដីគោកសូមទាក់ទង៖ កញ្ញាយ៉ាង តាមរយៈលេខទូរសព្ទ 02-25972222 ខ្សែបំបែក 781

Was this information helpful? Yes    No